Pro média

Tisková zpráva č. 3

Jak vypadá trh práce v Plzeňském kraji? Veletrh Klíč k příležitostem dal odpověď!

10. ročník  VELETRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Klíč k příležitostem proběhl pod záštitou senátora Lumíra Aschenbrennera 12. dubna 2022 v plzeňské sportovní hale TJ Lokomotiva. Vystavovalo přes třicet zaměstnavatelů, kteří nabídli několik set pracovních pozic. Celodenní doprovodný program zahrnoval přednášky, poradny i služby. Vstup na akci byl zdarma.

Veletrh se po dvou letech konal opět naživo, což ocenili vystavovatelé i návštěvníci, kteří se již před desátou čekali před hlavním vchodem. Zejména dopolední návštěvnost překvapila i samotné organizátory. "I přesto, že nezaměstnanost v kraji se pohybuje kolem 2 %, přišlo téměř 2000 zájemců o práci nebo osobní rozvoj. Díky tomu se na některé poradny stála i fronta," sdělila Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia, která veletrh organizovala.

Tradičně se návštěvníci přišli poradit se svými životopisy a konzultovali své profesní předpoklady či možnosti výdělku. Na některé služby zdarma si návštěvníci neváhali stoupnout i do fronty, ať už šlo o diagnostiku zrakové kondice, fotky do životopisů, kariérové poradenství či pracovně právní poradnu. Zájem byl i o ukázky první pomoci, ergonomii chůze či UV lampu, která ověřila hygienu rukou po užití anticovidu. Nabito bylo i v krizové a občanské poradně.

Heslem organizátorů je "I když práci nehledáte, přijít se vyplatí." Řada návštěvníků si počkala na slosování anket o ceny vystavujících podniků. Vyhrát mohli nejen klasické dárkové předměty, jako jsou flash disky, knihy, diáře, deštníky, tašky, ale například také uzeniny.

Novinkou na veletrhu byl ukrajinský koutek, který přilákal řadu uprchlíků, kteří se teprve po práci v našem kraji poohlížejí a potřebují se především naučit jazyk. I proto organizátoři ve spolupráci s Diakonií Západ zajistili tlumočníky pro rozhovory s náboráři podniků. Ti pak vždy se skupinkou prošli celý veletrh a pomohli při vzájemném kontaktu. Někteří Ukrajinci dorazili i do poradny CzechInvestu pro start podnikání.

Většina personalistů si odnášela několik desítek kontaktů na zájemce o práci, někteří se dokonce na místě dohodli o nástupu. Podniky hledaly nejen pracovníky do výroby, ale také techniky, administrativní pracovníky, specialisty i manažery. Jeden z podniků přiznal, že cílil hlavně na Ukrajince na výrovní linky - spokojená personalistka si odnesla přes 300 kontaktů. Zatímco mezi ukrajinskými návštěvníky převažovaly ženy, v českém publiku muži rozhodně nechyběli. Na veletrh dorazila i řada škol s žáky posledních ročníků, kteří se rozhlížejí, jakým směrem se po maturitě či vyučení vydat.

Patrně nejmenší zájem o práci zaznamenali patrně náboráři do call centra.

Již třináctým rokem Grafia předala ocenění podnikům přátelským rodině Mamma /Parent Friendly. Touto cenou se organizátoři snaží podpořit podniky, které pro své zaměstnance vytvářejí podmínky přátelské rodině, a inspirovat tak ostatní. Ceny předala Jana Brabcová za organizátora Grafia, senátor a starosta UMO2 Lumír Aschenbrenner a Ilona Jehličková, místostarostka UMO1. Oba ocenili, že letos cenu převzalo hned 6 firem a některé hned opakovaně. 

Cenu za rok 2021 převzali zástupci těchto podniků:

dm drogerie markt s.r.o., HOFMANN WIZARD s.r.o., INOTECH ČR, spol. s r.o., Konplan s.r.o., Körber Pharma Packaging Materials s.r.o. a STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. Tyto podniky tak mohou značku Mamma /Parent Friendly užívat po dobu 3 let na svých náborových materiálech a dát tak signál rodičům, že v jejich podniku jsou vítáni.

Mezi vystavujícími byly také vzdělávací instituce a školy, které nabízely profesní vzdělávání - Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Grafia - sekce vzdělávání dospělých, Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany a Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň.

Grafia nabídla rekvalifikace pro zaměstnance i nezaměstnané, firemní vzdělávání i projekty podpořené Evropským sociálním fondem, ve kterých zájemci mohou získat ucelené profesní či jazykové vzdělání zdarma. Do projektů se mohou hlásit i maminky na rodičovské dovolené, zájemci o práci či lidé s různými zdravotními omezeními. Pomoc je nabídnuta i rodičům dětí do 15 let, zvláštní pozornost je věnována lidem do 25 a nad 50 let. "Umíme nejen vzdělávat, ale také pomůžeme sehnat tu správnou práci či zkrácený úvazek," sdělila Alena Hanušová, koordinátorka projektu S jazyky za prací v Plzni a okolí. Nově se mohou hlásit i studenti posledních ročníků učilišť a středních či vysokých škol, kteří se chtějí dobře připravit na svou pracovní dráhu. V projektu Moje budoucnost mohou v rámci připravovaného letního campu získat dovednosti pro pracovní pohovor, trénovat  sebeprezentaci, ale také lépe porozumět svým potřebám či možnostem.

Fotografie z akce:

https://veletrhprace.rajce.idnes.cz/Veletrh_prace_a_vzdelavani_2022


Tisková zpráva č. 2


Potkejte se s personalisty na Veletrhu práce a vzdělávání a zatočte kolem štěstí!

Letošní 10. ročník Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem přinese 12. dubna do TJ Lokomotiva v Plzni opět možnost potkat osobně personalisty firem, kteří nabídnou stovky pracovních příležitostí.

Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, těm, kteří chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků středních škol a jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem bez práce. Nabízeny budou také profesní, rekvalifikační a další kurzy, z nichž řadu lze získat bezplatně.

Tradičně je veletrh doprovázen celodenním přednáškovým a poradenským programemNa návštěvníky čeká řada přednášek, poraden i aktivit pro radost. Návštěvníkům poradí pracovní právník, kariéroví poradci pomohou s životopisem a otestují digitální dovednosti, fotografové připraví fotky do životopisů, k dispozici budou i kadeřníci, kosmetičky, testování zrakové kondice, ukázky první pomoci, ergomie správné chůze, hygiena rukou pod UV lampou, ale také se můžete vyfotit s rekvizitami různých povolání.

Občanská poradna Diakonie Západ poradí lidem v nesnázích a těm, kdo řeší krizové situace. Zatočit kolem štěstí můžete u dobrovolníků z TOTEMU, vyhrát lze i v tombole o slosování anket, která se losuje každou hodinu. Mezi výhrami najdete vstupenky z Techmanie, nabíječky, trička, osušky, flash disky, batohy, deštníky, knihy, hodiny, ale také třeba pomůcky pro stavaře a uzená kuřata.

Celý den od 10 do 18 probíhají také přednášky - např. Jak se připravit na pohovor, jak hledat práci v zahraničí, jak prezentovat sám sebe, poskytování první pomoci či jak nastartovat své podnikání. Závěr přednáškového bloku je věnován besedě o krizi s pracovníky Diakonie Západ.

Vstup, program i další služby jsou pro návštěvníky zdarma, a tak dle slov organizátorů platí, že i když práci právě nehledáte, přijít se vyplatí!

Na veletrhu budou také opět vyhlášeny ceny Mamma/Parent Friendly pro podniky, které umožňují sladění rodinného a pracovního života (13:00). Oceněné podniky splňují kritéria hodnocení, vytvářejí dobré podmínky pro zaměstnance s rodinami, umožňují zkrácené úvazky, využívají pružnou pracovní dobu, provozují nebo podporují firemní školky či jesle, pořádají akce pro rodiny s dětmi či umožňují péči o rodinné příslušníky.

Jana Brabcová, jednatelka Grafia, která veletrh organizuje, připomíná letošní novinky: "Letos máme daleko větší rozsah osvětových a vzdělávacích aktivit. Zároveň se snažíme pomoci i Ukrajině - nejen sbírkou školních potřeb pro děti v "ukrajinském koutku", ale také zajištěním tlumočníků pro rozhovory s personalisty. Letáčky i vizitky veletrhu v ukrajinštině distribuujeme na úřadě práce, který je naším partnerem. V ukrajinštině je i info na webu veletrhu." Přinést můžete i staré brýle do sbírky plzeňského Lionsclubu - postupně budou proměřovány a distribuovány potřebným.  

Organizátoři spolupracují s Úřadem práce ČR, Plzeňským krajem, městskými obvody 1, 2 a 3, Paktem zaměstnanosti Plzeňského kraje, Hospodářskou komorou ČR, Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, Západočeskou univerzitou v Plzni a dalšími institucemi.

Další info: http://praci.najdisi.cz

Fotografie z předchozího ročníku: 
https://veletrhprace.rajce.idnes.cz/Veletrh_prace_a_vzdelavani_2020

soubor VPV_2022_A4_aktualizace_pro média.pdf

soubor VPV_2022_A4_aktualizace_pro média.jpg

soubor VPV_2022_A4_aktualizace_pro média.jpg

 

Tisková zpráva č. 1 - ročník 2022

Veletrh práce a vzdělávání - konečně naživo!

Stovky pracovních míst z celého Plzeňského kraje, desítky vystavovatelů a skvělý celodenní program už desátým rokem nabídne prestižní Veletrh práce a vzdělávání pod názvem Klíč k příležitostem, který se tradičně koná v Plzni - tentokrát 12. dubna 2022 v TJ Lokomotiva v Úslavské ulici na Slovanech. Každoročně jej navštíví 2.500 - 3.000 lidí, letos se v souvislosti s ukrajinskými událostmi očekává ještě větší návštěvnost. Pořadatel akce, plzeňská společnost Grafia, tradičně spolupracuje s významnými partnery na trhu práce v regionu (Úřad práce, krajská pobočka v Plzni, Pakt zaměstnanosti, HK ČR, ZČU, AIVD ČR).

"Máme radost, že se konečně mohou zaměstnavatelé a zájemci o práci potkat naživo," říká Jana Brabcová, jednatelka pořádající společnosti Grafia. Zájem o vystavování na veletrhu je velký. I když některé firmy v Plzeňském kraji skončily, na trhu práce je stále převis nabídky pracovních míst - na každého uchazeče o zaměstnání připadají minimálně 3 volná místa.

(Podíl nezaměstnaných v kraji koncem února 2022 činil 2,9 %, což bylo celkem 11 897 osob. Počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil na 36 083.)

Na trhu stále chybí některé profese, za které jsou podniky ochotny zaplatit nejen vysoké mzdy, ale také náborové příspěvky ve výši 50.000 Kč. Mezi ně se řadí například CNC operátoři a programátoři, ale také seřizovači, lékaři, zdravotnický a ošetřující personál.

Náboroví pracovníci se snaží brand svého zaměstnavatele výrazně odlišit jiných a nabídnout benefity zaměstnancům přímo na míru. Zkracuje se pracovní doba, samozřejmostí je home office, sick days, prostory pro příjemné trávení přestávek a další kreativní nápady, jak vyvažovat pracovní a soukromý život.

"Poslední 2 roky přinesly do pracovního života nové faktory - potřebu vyrovnat se s návratem na pracoviště a znovu získat běžné pracovní návyky, stmelovat týmy, které si odvykly spolupracovat. Covidová opatření přinesla i nové zkušenosti z organizace práce, někteří zaměstnanci si uvědomili, že chodit do práce a oddělovat soukromý a pracovní život je vlastně výhoda a někdy i privilegium," říká Brabcová.

Ještě v únoru firmy řešily krátkodobá i dlouhodobá víza agenturních pracovníků, nyní si s příchodem válečných uprchlíků slibují doslova personální "žeň". Odpadne dlouhé čekání na víza a pracovní povolení, řada firem si slibuje, že ukrajinské migranty umí využít bez pracovních agentur, jiné naopak vidí příležitost v agenturách v případech výkyvů zakázek ve výrobě.

"V některých pozicích ve výrobě potřebujeme vzhledem k hmotnosti našich produktů spíše muže, zatímco mezi uprchlíky je většina žen. Nicméně je zřejmé, že vliv přílivu uprchlíků na evropský trh práce bude příznivý. Zejména oblasti nejvíce zasažené uprchlickou vlnou trpí nezdravě vysokou zaměstnaností, včetně dlouhodobého českého prvenství v rámci celé EU. Z tohoto pohledu tedy nejde o jednosměrnou pomoc uprchlíkům, ale můžeme si být velmi užiteční navzájem." říká Magdalena Vroblová, HR ředitelka ze společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, která bude mezi vystavujícími firmami na veletrhu. Nabídne profese nejen dělnické, ale také např. inženýrské ve výzkumném a rozvojovém centru.

Tradičně na veletrhu vystavuje i Drůbežářský závod v Klatovech. "Považujeme za důležité být vidět v regionu," říká Marie Pošarová, vedoucí personálního oddělení, a dodává, že kromě běžných pozic do klatovského závodu na zpracování kuřat nově bude hledat i ošetřovatele do chovů kuřat a také vedoucího provozu."

Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, těm, kteří chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků středních škol a jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem bez práce. Nabízeny budou také profesní, rekvalifikační a další kurzy, z nichž řadu lze získat bezplatně.

Všichni návštěvníci mají vstup ZDARMA.

Velký zájem bývá tradičně i o doprovodný program. Na návštěvníky čeká řada přednášek, poraden i aktivit pro radost.
Na veletrhu budou už po desáté vyhlášeny ceny Mamma/Parent Friendly pro zaměstnavatele přátelské rodinám svých zaměstnanců. Oceněné podniky splňují kritéria hodnocení, vytvářejí dobré podmínky pro zaměstnance s rodinami, umožňují zkrácené úvazky, využívají pružnou pracovní dobu, provozují nebo podporují firemní školky či jesle, pořádají akce pro rodiny s dětmi či umožňují péči o rodinné příslušníky, apod.

 

Fotografie z akce:
https://veletrhprace.rajce.idnes.cz/Veletrh_prace_a_vzdelavani_2020 
 
  Partneři veletrhu 2023:
partneri-loga
  Mediální partneři 2023:
© GRAFIA, s.r.o. 2012
E-mail: info@grafia.cz