MAMMA/PARENT FRIENDLY

Ocenění  MAMMA / PARENT FRIENDLY uděluje společnost Grafia, s.r.o. soubor logo_Mamma_friendly.jpg
na základě přihlášení podniků a po zhodnocení odborné poroty již od roku 2009.

Tímto oceněním se snažíme podpořit podniky, které pro své zaměstnance vytvářejí podmínky přátelské rodině, a inspirovat tak ostatní. 


Slavnostní předání Mamma/Parent Friendly za rok 2017 proběhne v rámci 6. ročníku Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitosem 30. 1. 2018 ve 13:00 hodin na jevišti hlavního výstavního sálu v KD Peklo v Plzni.

A které firmy za r. 2017 ocenění získaly?

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

dm drogerie markt s. r. o.

CHRIST CAR WASH s.r.o.

INOTECH s.r.o.

NOVARES CZ Janovice s.r.o.

Sony DADC Czech Republic, s.r.o.


Blahopřejeme všem oceněným a těšíme se na slavnostní předávání v KD Peklo v Plzni, 30. 1. 2018.

Přejeme Vám krásný a Mamma/Parent Friendly rok 2018!

Grafia, s.r.o.


Registrace pro rok 2018 bude opět otevřena cca od února 2018 zde, na těchto stránkách.

Registrace Mamma/Parent Friendly pro rok 2017 je již uzavřena.

 


Oceněné společnosti za rok 2016 a slavnostní předávání v rámci 5. ročníku Veletrhu práce a vzdělávání, 26. ledna 2017, KD Peklo, Plzeň:


soubor bez názvu-5320_orez_mala_pro web.jpg

 

1) ADP Employer Services Česká republika, a.s. - Plzeň

Společnost působí v ČR od roku 2004 v oblasti zpracování mezd pro celý svět, personalistiky, správy benefitů, daní, apod.

Společnost ADP v Plzni v administrativní budově provozuje skvělou dětskou skupinu „ÁDÉPÁČEK“. Aneb když se chce, všechno jde – spokojené dětičky školkového i mladšího věku a tím pádem spokojení rodiče / zaměstnanci, kteří se nemusí přizpůsobit pracovní době standardní školky a kteří vědí, že o jejich děti je skvěle postaráno.

Firma dále nabízí částečné úvazky, program pro rodiče na MD – pravidelné proškolování, umožňuje práci z domova, akce pro zaměstnance a jejich děti, firma přispívá na pořádání sportovních akcí

Ocenění na veletrhu převzala: Jiřina Žižková, Senior Team Leader

2) DHL Solutions, k.s. Nýřany

Společnost DHL Solutions má v Nýřanech skladovou a výrobní část a cca 100 zaměstnanců; ve výrobní části se kompletují elektrokomponenty - což se o DHL moc neví...

Ve společnosti DHL je klid a úsměv, každý Vás pozdraví (uklízečka i řidič), firma umožňuje zkrácené pracovní úvazky, pořádá dětské dny, besídky, sportovní dny pro zaměstnance i jejich rodiny, firma je v kontaktu i s rodiči na MD, firma podporuje společně se svými zaměstnanci dětský domov, mateřskou školku – a to nejen dary či finančně, ale prostě „přiloží ruku k dílu“ a třeba pomáhají opravit dětské hřiště, pomáhají při kultivaci parku, apod.

Ocenění na veletrhu převzaly: Mgr. Monika Jungmannová, HR Administrator a Markéta Fléglová, manažerka skladu

3) LUBRICANT, s.r.o.

Lubricant je rodinná firma, která od r. 1993 působí na trhu v oblasti prodeje speciálních maziv, olejů a separátorů.

Firma má cca 25 zaměstnanců a když se řekne „skvělá atmosféra“, najdete ji právě v Lubricantu. Krásné prostory, příjemní lidé – je Vám tam prostě dobře. Firma zaměstnává rodiče po návratu z MD, umožňuje pružnou pracovní dobu, práci z domova, firma pořádá dětské dny, večírky pro zaměstnance. Lubricant s.r.o. se také věnuje rozvoji svých zaměstnanců, umožňuje např. absolvovat rekvalifikaci, studovat jazyky, apod. Firma sponzoruje také mládež a její sportovní aktivity – hokej klub, rugby a v této firmě prostě opravdu doslova platí, že „kdo maže, ten jede“

Ocenění na veletrhu převzal: Ing. Josef Kořínek, ekonomický ředitel.

4) Shape Corp. Czech Republic, s.r.o.

Společnost Shape Corp. Působí v ČR od roku 2011 v oblasti kovovýroby, zpracování plastů pro segmenty automotive, zdravotnictví, zemědělství a je součástí nadnárodní korporace se sídlem v USA.

Společnost Shape Corp. je jednoduše vtipná a uvolněná, veškerá opatření a benefity pro zaměstnance poskytuje od svého založení a pro všechny, nedělá rozdíly v období, kdy „nejsou lidi“, v Shape Corp. se nikdo nebojí na nic zeptat a možná také proto má společnost opravdu nízkou fluktuaci. Společnost v ČR už 2x získala ocenění „Zaměstnavatel roku“.
Společnost má sportovního ducha a to doslova – pořádají vlastně „pořád něco“ - letní tábory, lyžařský výcvik, výlety na kolech, bruslení, ale také pomáhají, a to velmi konkrétně – třeba vymalovali v agentuře domácí péče, nebo dali do pořádku zahradu v Azylovém domě – takže žádné anonymní dary, ale konkrétní „ruka k dílu“.

Ocenění na veltrhu převzala: Kateřina Boháčová, Training Manager


VŠEM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME!!!

Grafia, s.r.o.KRITÉRIA:

 1. Firma zaměstnává rodiče po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené.

 2. Firma umožňuje zaměstnancům flexibilní moderní formy práce tzn. např. pružnou pracovní dobu, částečný pracovní úvazek, sdílené pracovní místo, stlačený pracovní týden.

 3. Firma umožňuje zaměstnancům práci z domova při neočekávaných událostech v rodině (např. péče o starší rodiče, nemoc dítěte).

 4. Firma má program pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, kterým poskytuje např. možnost účasti na školeních či jiné zaměstnanecké výhody.

 5. Firma pořádá „Dětské dny“ pro zaměstnance nebo obdobné akce.

 6. Firma má vlastní školku, hlídací koutek, případně je sponzorem některé školky, nebo umožňuje rodičům přivést si děti v případě potřeby na pracoviště.

 7. Firemní kultura je nakloněna rozvoji pracovníků po návratu z mateřské či rodičovské dovolené.

 8. Firma se podílí na pořádání dětských sportovních akcí nebo je sponzorem dětského hřiště či sportovního areálu.

 9. Firma se podílí na organizování kulturních akcí, na kterých jsou děti vítány.

 10. Firma nezapomíná ani na starší generaci, připravuje různé kurzy a setkání i pro své bývalé zaměstnance.

  Pokud společnost splňuje minimálně 5 z 10ti výše uvedených kritérií, vyplňte formulář ZDE. Odborná porota prověří a schválí uvedené údaje a v případě úspěchu vyzve podnik k převzetí ocenění na veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem. Poté je podnik oprávněn užívat tuto značku na svých propagačních materiálech po dobu 3 let. Poté je třeba certifikát obnovit.

  Protokol o udělení certifikátu je archivován ve společnosti Grafia, s.r.o. v souladu se zákonem 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů.


 
 
 
© GRAFIA, s.r.o. 2012
E-mail: info@grafia.cz