MAMMA/PARENT FRIENDLY

Ocenění  MAMMA / PARENT FRIENDLY uděluje společnost Grafia, s.r.o. soubor logo_Mamma_friendly.jpg
na základě přihlášení podniků a po zhodnocení odborné poroty již od roku 2009.

Tímto oceněním se snažíme podpořit podniky, které pro své zaměstnance vytvářejí podmínky přátelské rodině, a inspirovat tak ostatní. 


Registrace pro rok 2020 je již otevřena.

REGISTROVAT SVOJI SPOLEČNOST MŮŽETE ZDE

(https://forms.gle/EcyRVwdqtnm7j7rZ7)


Jak to všechno dopadne se dozvíte na 9. ročníku Veletrhu práce a vzdělávání, v lednu 2021.


Grafia, s.r.o.

Kontakt pro další informace: 378 771 215


 

Slavnostní předání Mamma/Parent Friendly za rok 2019 proběhlo v rámci 8. ročníku Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitosem 29. 1. 2020 ve 13:00 hodin na jevišti výstavní plochy ve sportovní hale TJ Lokomotiva v Plzni.

Ceny předali Ing. Ivana Šatrová, vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP ČRv Plzni, Ing. Stanislav Šec, místostarosta ÚMO3 Plzeň a Mgr. Jana Brabcová, jednatelka Grafia, s.r.o.

 

Mamma Friendly  

OCENĚNÉ SPOLEČNOSTI:

1) ADP Employer Services ČR, a.s.

Společnost byla poprvé oceněna už za rok 2016.
Společnost působí v ČR od roku 1994 v oblasti zpracování mezd pro celý svět – aktuálně jich zpracovávají 117 tis. pro zákazníky z celého světa, zejména ze SRN a Anglie.
ADP v Plzni v administrativní budově provozuje vlastní firemní školku, ÁDÉPÁČEK“ a díky spokojeným dětem má ADP i spokojené rodiče / zaměstnance, kteří se nemusí přizpůsobit pracovní době standardní školky a kteří vědí, že o jejich děti je skvěle postaráno.
Firma dále nabízí částečné úvazky, program pro rodiče na MD – pravidelné proškolování, umožňuje práci z domova, akce pro zaměstnance a jejich děti, firma přispívá na pořádání sportovních akcí.

Ocenění převzala: Bc. Lucie Hájková, Streamline Payroll Specialist

2) KONTRON ECT design s.r.o.

Společnost byla firma oceněna již za rok 2015.
Kontron ECT vyvíjí počítače od A do Z a aktuálně má 45 zaměstnanců a jsou velmi rádi, že zvýšili počet žen ve svém týmu na aktuálních 7. Firma pro své zaměstnance pořádá nespočet aktivit, výletů, večírků, sportovních akcí, besídek, apod. a vytváří ve svých prostorách skvělé zázemí pro práci svých lidí. Firma také sponzoruje sociální automobily a ráda pomáhá konkrétním lidem v obtížné situaci. Zkrácené úvazky, práce z domova, děti na pracovišti – to vše plně podle potřeby jednotlivých zaměstnanců. V Kontronu je opravdu dobře, rodinná atmosféra a vlídný přístup je naprostou samozřejmostí.

Ocenění převezala: Ing. Kateřina Štěpánová, HR Manager

 

3) Shape Corp. Czech Republic s.r.o.

Poprvé byla firma oceněna za rok 2016.

Společnost ShapeCorp. působí v ČR od roku 2011 v oblasti kovovýroby, zpracování plastů pro segmenty automotive, zdravotnictví, zemědělství a je součástí nadnárodní korporace se sídlem v USA. Společnost Shape Corp. Si zakládá na tom, že benefity a aktivity, které pro své zaměstnance má jsou k dispozici pro všechny, bez ohledu na pracovní pozici. Firma nově zřídila samostatné prostory pro práci rodičů, kteří třeba zrovna nemají hlídání a tak rodič v klidu pracuje a dítě si v jeho blízkosti může hrát, může odpočívat, vše diskrétně a tak, aby nebyli rušeni ostatní. Společnost má sportovního ducha, a to doslova – pořádají vlastně „pořád něco“ - letní tábory, lyžařský výcvik, výlety na kolech, bruslení a nadto přímo v prostorách firmy mají k dispozici vlastní fit centrum.

Ocenění převezala: Petra Pejcharová, Recruitment &Development Specialist


4) Schneider Electric, a.s.

Výrobní závod v Písku má aktuálně 450 zaměstnanců a firma se zabývá výrobou stykačů, spínačů, tlakové spínačů, bezpečnostních tlačítek a dalších průmyslových komponent.
Firma velmi podporuje sportovní aktivity – hokej, bruslení, volejbal, fotbal, badminton, pořádá dětské dny, přispívá na letní tábory, pořádá ples, podporuje azylový dům a pro své zaměstnance tak nabízí skvělé vyžití i mimo práci. Firma si zakládá na osobním přístupu ke svým zaměstnancům – oceňuje životní jubilea, narození dětí, svatby, apod. , aktuality pak pravidelně komunikuje i v interním časopisu.

Zástupci firmy se bohužel nemohli dostavit k osobnímu převzetí ocenění, předáme jim ho na některém z pravidelných HR setkání s personalisty
Zdravíme do Písku a ocenění předáme mimo dnešní veletrh..

Všem oceněným blahopřejeme!

Grafia, s.r.o.


 

KRITÉRIA OCENĚNÍ MAMMA/PARENT FRIENDLY:

 1. Firma zaměstnává rodiče po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené.

 2. Firma umožňuje zaměstnancům flexibilní moderní formy práce tzn. např. pružnou pracovní dobu, částečný pracovní úvazek, sdílené pracovní místo, stlačený pracovní týden.

 3. Firma umožňuje zaměstnancům práci z domova při neočekávaných událostech v rodině (např. péče o starší rodiče, nemoc dítěte).

 4. Firma má program pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, kterým poskytuje např. možnost účasti na školeních či jiné zaměstnanecké výhody.

 5. Firma pořádá „Dětské dny“ pro zaměstnance nebo obdobné akce.

 6. Firma má vlastní školku, hlídací koutek, případně je sponzorem některé školky, nebo umožňuje rodičům přivést si děti v případě potřeby na pracoviště.

 7. Firemní kultura je nakloněna rozvoji pracovníků po návratu z mateřské či rodičovské dovolené.

 8. Firma se podílí na pořádání dětských sportovních akcí nebo je sponzorem dětského hřiště či sportovního areálu.

 9. Firma se podílí na organizování kulturních akcí, na kterých jsou děti vítány.

 10. Firma nezapomíná ani na starší generaci, připravuje různé kurzy a setkání i pro své bývalé zaměstnance.

  Pokud společnost splňuje minimálně 5 z 10ti výše uvedených kritérií, vyplňte formulář ZDE. Odborná porota prověří a schválí uvedené údaje a v případě úspěchu vyzve podnik k převzetí ocenění na veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem. Poté je podnik oprávněn užívat tuto značku na svých propagačních materiálech po dobu 3 let. Poté je třeba certifikát obnovit.

  Protokol o udělení certifikátu je archivován ve společnosti Grafia, s.r.o. v souladu se zákonem 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů.

  
 
  Mediální partneři 2020:
© GRAFIA, s.r.o. 2012
E-mail: info@grafia.cz